Pendaftaran JP Intranet WebSystem
 Pendaftaran Bagi Pengguna Baru


 
  Sila isikan butiran berikut  :
  Nama Pengguna          (Max. 8 huruf alfanumerik)
  Alamat Emel       
  Alamat Emel       
(Untuk Pengesahan)
   
  *Nota   :  1.  Hanya kakitangan Jabatan Perangkaan sahaja yang boleh mendaftarkan
                       diri untuk menjadi pengguna Intranet.
                 2.  Kata laluan akan dihantar ke alamat emel jabatan yang telah didaftarkan.